Disclamer

De op deze website (zorgcooperatiezuidlimburg.nl) verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd achterhaald is of niet meer (geheel) juist of volledig is. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website aanvaardt Zorgcoöperatie Zuid-Limburg geen enkele aansprakelijkheid. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Active4you behoudt zich het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Auteursrechten

Op het logo en op de inhoud van de website van Zorgcoöperatie Zuid-Limburg rusten auteursrechten. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgcoöperatie Zuid-Limburg.

Externe links

De website van Zorgcoöperatie Zuid-Limburg bezit links naar externe websites. Zorgcoöperatie Zuid-Limburg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. De website van Zorgcoöperatie Zuid-Limburg gebruiken op uw eigen website is toegestaan onder de voorwaarde dat de goede reputatie van Zorgcoöperatie Zuid-Limburg niet wordt aangetast.

Contact

Mocht u op de website van Zorgcoöperatie Zuid-Limburg informatie aantreffen waarvan u denkt dat er aanpassing gewenst is, stuur dan een e-mailbericht naar de webmaster () van zorgcoöperatie Zuid-Limburg.