Onze missie

Voor zorgvragers

Iedereen heeft recht op een waardig leven en dit leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. Hierbij staan het voeren van de eigen regie en de mogelijkheid om te ontwikkelen centraal.

Voor zorgaanbieders

Door samen te werken, met respect voor ieders unieke werkwijze van de leden, vormen we een sterke en betrouwbare partner naar gemeenten en zorgkantoren. De coöperatie kan ondersteunen bij o.a. administratieve processen, kwaliteitsmanagement en belangenbehartiging. Hierdoor kunnen de leden zich nog meer richten op datgene waar hun hart het meeste ligt en waar ze goed in zijn: onze cliënten de best mogelijke zorg bieden.