Geachte collega zorgaanbieder

Zorgcoöperatie Zuid-Limburg > Actueel > Nieuws > Geachte collega zorgaanbieder

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 9 juni is aangegeven dat de gemeente Maastricht op 30 juni de eisen bekend zou maken voor de contractering 2022. Zoals inmiddels waarschijnlijk wel bekend heeft de gemeente aangekondigd de eisen niet op 30 juni maar 28 september kenbaar te maken. Dat betekent ook dat wij als Zorgcoöperatie Zuid Limburg nog niet de definitieve eisen kunnen vaststellen die er aan de leden gesteld gaan worden. Hoewel wij deze coöperatie zien als iets van ons allemaal samen, is het ook belangrijk om te realiseren dat de coöperatie zo sterk is als haar zwakste lid. Wij willen staan voor kwalitatief goede en integere zorg. Daar horen dan automatisch eisen bij om die kwaliteit te borgen.

Wij begrijpen dat potentiële leden graag duidelijkheid willen over de eisen en voorwaarden om toe te mogen treden als lid van de coöperatie. De coöperatie heeft voor nu besloten de eisen zoals die gelden voor het DVO (centrum)gemeente Maastricht 2021 als leidraad gelden als bepaling van de eisen voor 2022. Aangezien (vrijwel) alle geïnteresseerden dit een jaar een DVO hebben met de gemeente Maastricht, verwachten wij niet dat deze eisen tot een groot probleem zou moeten leiden om lid te kunnen worden. Wel behoudt de coöperatie haar het recht voor de eisen aan te passen indien de eisen voor 2022 hier aanleiding toe geven.

Zorgorganisaties die graag lid willen worden van de Zorgcoöperatie Zuid Limburg, kunnen dit kenbaar maken middels bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. U bent dan aspirant-lid van de Zorgcoöperatie Zuid Limburg. Binnen 3 weken na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier ontvangt u een mail met daarin een lijst van de voorlopige eisen. Wij zullen u dan ook informeren over de verdere procedure om het aspirant-lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Chantal van Falier