Categorie: Nieuws

Geachte collega zorgaanbieder

Geachte collega zorgaanbieder

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 9 juni is aangegeven dat de gemeente Maastricht op 30 juni de eisen bekend zou maken voor de contractering 2022. Zoals inmiddels waarschijnlijk wel bekend heeft de gemeente aangekondigd de eisen niet op 30 juni maar 28 september kenbaar te maken. Dat betekent ook dat wij als Zorgcoöperatie Zuid Limburg nog niet de definitieve eisen kunnen vaststellen die er aan de leden gesteld gaan worden. Hoewel wij deze coöperatie zien als iets van ons allemaal samen, is het ook belangrijk om te realiseren dat de coöperatie zo sterk is als haar zwakste lid. Wij willen staan voor kwalitatief goede en integere zorg. Daar horen dan automatisch eisen bij om die kwaliteit te borgen.

Wij begrijpen dat potentiële leden graag duidelijkheid willen over de eisen en voorwaarden om toe te mogen treden als lid van de coöperatie. De coöperatie heeft voor nu besloten de eisen zoals die gelden voor het DVO (centrum)gemeente Maastricht 2021 als leidraad gelden als bepaling van de eisen voor 2022. Aangezien (vrijwel) alle geïnteresseerden dit een jaar een DVO hebben met de gemeente Maastricht, verwachten wij niet dat deze eisen tot een groot probleem zou moeten leiden om lid te kunnen worden. Wel behoudt de coöperatie haar het recht voor de eisen aan te passen indien de eisen voor 2022 hier aanleiding toe geven.

Zorgorganisaties die graag lid willen worden van de Zorgcoöperatie Zuid Limburg, kunnen dit kenbaar maken middels bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. U bent dan aspirant-lid van de Zorgcoöperatie Zuid Limburg. Binnen 3 weken na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier ontvangt u een mail met daarin een lijst van de voorlopige eisen. Wij zullen u dan ook informeren over de verdere procedure om het aspirant-lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Chantal van Falier


Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden

Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden

Informatiebijeenkomsten

Binnenkort houden we informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden organisaties die lid willen worden van Zorgcoöperatie Zuid-Limburg.

Om iedereen goed te informeren en de gelegenheid te bieden vragen te stellen, gaan we meerdere informatiemomenten organiseren. Deze worden gehouden in inachtneming van de dan geldende corona-maatregelen.

Meer weten over deze informatiebijeenkomsten?

Mocht je graag op de hoogte gehouden worden wanneer deze informatiemomenten zijn dan kun je hier je gegevens achterlaten. Wij nemen dan contact met je op zodra de informatiemomenten gepland zijn.

Ons verhaal

Ons verhaal

Ons verhaal begint een paar maanden geleden. Vanuit meerdere kanten komen er signalen dat de gemeente Maastricht de WMO in 2022 anders wil gaan inrichten en naar minder contractpartner wil.

Met dat in ons achterhoofd zijn wij contacten met elkaar gaan leggen om te bespreken of en wat wij hierin voor elkaar zouden kunnen betekenen.
En wij zijn: Agapè-Zorg, Active4you en Zorg voor welzijn.

Partners met een overeenkomstig verhaal

Na een paar eerste en vooral verkennende gesprekken hebben we ontdekt dat we vooral heel veel raakvlakken hebben. We staan voor laagdrempelige, persoonlijke en goede zorg voor onze cliënten waarbij we streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor onze cliënten in hun dagelijks leven. Schoorvoetend zijn we begonnen met elkaar op te zoeken, beseffend dat samenwerking de sleutel gaat zijn om in de toekomst WMO-zorg te kunnen blijven bieden maar we ook bang zijn onze eigenheid te verliezen in dat proces. Gelukkig hebben we vooral ontdekt dat we zeker kunnen samenwerken zónder onze eigen identiteit als zorgorganisatie te verliezen. Al snel zijn we de voordelen gaan zien: kennis en passie delen, mogelijkheden om administratieve lasten voor de afzonderlijke zorgorganisaties te verminderen en samen werken aan het continue proces van verbeteren van onze kwaliteit.

Wij zijn blij deze stap te hebben genomen en om de Zorgcoöperatie Zuid Limburg te hebben opgericht. Wij kijken uit naar de samenwerking met andere (kleinschalige) zorgorganisaties in Zuid Limburg.