Ons verhaal

Ons verhaal begint een paar maanden geleden. Vanuit meerdere kanten komen er signalen dat de gemeente Maastricht de WMO in 2022 anders wil gaan inrichten en naar minder contractpartner wil.

Met dat in ons achterhoofd zijn wij contacten met elkaar gaan leggen om te bespreken of en wat wij hierin voor elkaar zouden kunnen betekenen.
En wij zijn: Agapè-Zorg, Active4you en Zorg voor welzijn.

Partners met een overeenkomstig verhaal

Na een paar eerste en vooral verkennende gesprekken hebben we ontdekt dat we vooral heel veel raakvlakken hebben. We staan voor laagdrempelige, persoonlijke en goede zorg voor onze cliënten waarbij we streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor onze cliënten in hun dagelijks leven. Schoorvoetend zijn we begonnen met elkaar op te zoeken, beseffend dat samenwerking de sleutel gaat zijn om in de toekomst WMO-zorg te kunnen blijven bieden maar we ook bang zijn onze eigenheid te verliezen in dat proces. Gelukkig hebben we vooral ontdekt dat we zeker kunnen samenwerken zónder onze eigen identiteit als zorgorganisatie te verliezen. Al snel zijn we de voordelen gaan zien: kennis en passie delen, mogelijkheden om administratieve lasten voor de afzonderlijke zorgorganisaties te verminderen en samen werken aan het continue proces van verbeteren van onze kwaliteit.

Wij zijn blij deze stap te hebben genomen en om de Zorgcoöperatie Zuid Limburg te hebben opgericht. Wij kijken uit naar de samenwerking met andere (kleinschalige) zorgorganisaties in Zuid Limburg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *